Informacione

Informacione, lajme dhe dokumente në lidhje me të dhënat e LiDAR.


Takim në nivel teknik në lidhje me zbatimin e projektit LIDAR

Sot, më 23 janar, u mbajt një takim në nivelin teknik në lidhje me zbatimin e projektit LIDAR. Puna e AREC, si dhe puna e Autoritetit Norvegjez të Hartësimit, veçanërisht pjesa e projektit që përfshin filmimin ajror të territorit ...


Nënshkruar kontratë për skanimin LIDAR të Republikës së Maqedonisë

Më 19 dhjetor 2018, në zyrat e Agjencisë për Kadastër të Patundshmërive të Republikës së Maqedonisë, u nënshkrua një marrëveshje tre palëshe për skanimin LIDAR të Republikës së Maqedonisë. Ministria Norvegjeze e Punëve të Jashtme, përmes Agjencisë Norvegjeze të Hartësimit, ofron ndihmë financiare për vendet në ...