MIRC SE VINI N P PORTALIN LIDAR

Recensues i GIS

Me këtë shfletues ju lehtë mund të shihni dhe të përdorni të dhënat e LiDAR.

Zgjidhni një sistem koordinativ:


Katalogu i meta të dhënave

Katalogu i meta të dhënave ofron informacion për identifikimin dhe lokalizimin e të dhënave LiDAR.

Informacione

Informacione, lajme dhe dokumente në lidhje me të dhënat e LiDAR.